Služby v oblasti informačných technológií a elektrotechnického vzdelávania.
 Informačné technológie


  predaj a inštalácia SW
  tvorba web aplikácií (php, mysql, html, js, jquery, wordpress)
  tvorba desktop aplikácií (java, c#)
  tvorba skriptov a funkcií v MS Office (VBA)
  tvorba databáz (MS Access, MySql / MariaDB, SQLite)
  pomoc pri optimalizácií práce v MS Excel
  vypracovanie prezentácií v MS Powerpoint Vzdelávanie


  doučovanie základov elektrotechniky (pre stredné školy)
  výučba objektovo-orientovaného programovania
  kurzy MS Office